18/04/2024 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ vũ kỳ 2
喜雨其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2020 10:42

 

Nguyên tác

西風不雨雨之何,
得雨南風得又多。
苦熱披襟當地籟,
愛涼承霤掬天和。
油油草木有生色,
忽忽山林無宿疴。
田僕歸來道禾好,
手持蟹篝掛臺簑。

Phiên âm

Tây phong bất vũ, vũ chi hà,
Đắc vũ nam phong đắc hựu đa.
Khổ nhiệt phi khâm đương địa lại,
Ái lương thừa lựu cúc thiên hoà.
Du du thảo mộc hữu sinh sắc,
Hốt hốt sơn lâm vô túc kha.
Điền bộc quy lai đạo hoà hảo,
Thủ trì giải cấu quải đài soa.

Dịch nghĩa

Gió tây không mưa, mưa làm sao được,
Gió nồm đưa mưa tới, thì mưa lại nhiều.
Khổ vì nóng, phanh áo để đón gió,
Thích uống mát, bắc ống máng để hứng nước mưa.
Cây cỏ mượt mà tràn đầy sức sống,
Núi rừng bỗng nhiên không còn ủ ê.
Người làm đồng về nói chuyện lúa tốt,
Tay cầm giỏ cua, mình khoác áo tơi.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Gió tây khô khốc, mưa làm sao?
Nồm nổi đưa mây sẽ dạt dào.
Nồng nực phanh trần chờ gió dịu,
Mát êm bắc máng đợi mưa rào.
Nhuần mưa cây cỏ thêm xanh mướt,
Đẫm nước núi rừng hết héo rầu.
Người khoác áo tơi người xách giỏ,
Bời bời lúa tốt chuyện xôn xao.
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hỉ vũ kỳ 2