03/08/2020 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn ai leo lét bên bờ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:18

 

Đèn ai leo lét bên bờ,
Tưởng rằng người nghĩa, ai ngờ đèn ma.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèn ai leo lét bên bờ