29/10/2020 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 20
20

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:51

 

Nguyên tác

Day after day he comes and goes away.
Go, and give him a flower from my hair, my friend.
If he asks who was it that sent it, I entreat you do not tell him my name ⎯ for he only
comes and goes away.
He sits on the dust under the tree.
Spread there a seat with flowers and leaves, my friend.
His eyes are sad, and they bring sadness to my heart.
He does not speak what he has in mind; he only comes and goes away.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Ngày qua ngày chàng tới rồi lại đi xa. Người bạn tôi ơi, hãy mang cho chàng bông hoa đang cài trên mái tóc tôi đây.

Nếu chàng gạn hỏi ai là người cho hoa ấy, xin nhớ đừng nói tên tôi – vì chàng chỉ tới rồi lại đi xa.

Chàng ngồi trên đất bụi dưới tán cây. Người bạn tôi ơi, hãy lấy hoa cùng lá trải ra đó thành chỗ ngồi.

Đôi mắt chàng vương buồn đem u buồn đến tận tim tôi.

Chúng không nói điều đang nghĩ – vì chàng chỉ tới rồi lại đi xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 20