28/05/2022 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn tản

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 14:56

 

Khói thuốc bồng bềnh lọt đỉnh mùng
Ngọn đèn lụn bấc hãy còn chong
Cười mình trải mộng lên tường phấn
Xua bóng phù du, cợt thạch sùng
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Nhàn tản