27/10/2020 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vợ sao chồng vậy là đôi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:07

 

Vợ sao chồng vậy là đôi
Đũa tình so lấy cơm xôi quạt nồng.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vợ sao chồng vậy là đôi