04/07/2022 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc kiều vãn vọng
洛橋晚望

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 15:13

 

Nguyên tác

天津橋下冰初結,
洛陽陌上人行絕。
榆柳蕭疏樓閣閑,
月明直見嵩山雪。

Phiên âm

Thiên Tân kiều[1] hạ băng sơ kết,
Lạc Dương[2] mạch thượng nhân hành tuyệt.
Du liễu tiêu sơ lâu các nhàn,
Nguyệt minh trực kiến Tung sơn[3] tuyết.

Dịch nghĩa

Nước dưới cầu Thiên Tân đang đóng thành băng,
Trên đường phố Lạc Dương không còn bóng người đi bộ.
Cây du, cây liễu xác xơ, nhà hàng vắng khách,
Trăng sáng, trông thấy tuyết đóng trên núi Tung.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cầu Thiên Tân nước dần băng đóng
Đường Lạc Dương người vắng lá rơi
Cây xơ xác, quán thưa người
Trăng lên thấy rõ tuyết ngời núi Tung
[1] Cây cầu ở phía tây của thành phố Lạc Dương, còn gọi tắt là Lạc kiều.
[2] Thời Đường còn gọi là Đông Đô, nay là thành phố Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam.
[3] Một trong năm ngọn núi của tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Lạc kiều vãn vọng