22/10/2021 21:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lươn ngắn lại chê trạch dài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:36

 

Lươn ngắn lại chê trạch dài,
Thờn bơn méo miệng, chê trai lệch mồm.
Khảo dị:
Lươn ngắn lại chê trạch dài,
Thờn bơn méo miệng chê cá chai lệch mồm.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lươn ngắn lại chê trạch dài