10/05/2021 15:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Lý Bạch

Tác giả: Lữ Huy Nguyên - Nguyễn Huy Lư

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2019 19:14

 

Qua sông mới biết đấy Trường Giang
Lại nhớ xưa truyền Lý Trích Tiên
Bến nao Thái Thạch mềm hơi rượu
Đáy nước trăng chìm say ngủ quên

Ông cưỡi kình bay tự thuở nào
Một mình THƠ, RƯỢU đúc hai sao[1]
Ba ngàn thi tứ say mềm bút
Muốn mời ông rượu, biết tìm đâu
Nguồn: Lên Vạn Lý Trường Thành (thơ), Lữ Huy Nguyên, NXB Văn học, 1998
[1] Trịnh Cốc trong bài thơ Độc Lý Bạch tập (Đọc tập thơ Lý Bạch) có viết về Lý Bạch, cũng gọi Lý Trích Tiên: “Hà sự Văn tinh dữ Tửu tinh, Nhất thời chung tại Lý tiên sinh” (Cớ chi sao Rượu, sao Văn, Đúc nên một Lý tiên sinh ở đời). Tương truyền Lý Bạch say rượu nhảy xuống sông ôm bóng trăng và chết đuối ở đấy. Người lại bảo sau đó, Lý Bạch cưỡi cá kình bay lên trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lữ Huy Nguyên » Nhớ Lý Bạch