24/05/2024 17:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn uống
Eating and drinking

Tác giả: Kahlil Gibran - جبران بن ميخائيل بن

Nước: Li Băng
Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2021 18:38

 

Nguyên tác

Then an old man, a keeper of an inn, said, Speak to us of Eating and Drinking.
And he said:
Would that you could live on the fragrance of the earth, and like an air plant be sustained by the light.
But since you must kill to eat, and rob the newly born of its mother’s milk to quench your thirst, let it then be an act of worship,
And let your board stand an altar on which the pure and the innocent of forest and plain are sacrificed for that which is purer and still more innocent in man.
When you kill a beast say to him in your heart,
“By the same power that slays you, I too am slain; and I too shall be consumed. 28For the law that delivered you into my hand shall deliver me into a mightier hand.
Your blood and my blood is naught but the sap that feeds the tree of heaven.”
And when you crush an apple with your teeth, say to it in your heart,
“Your seeds shall live in my body,
And the buds of your tomorrow shall blossom in my heart,
And your fragrance shall be my breath, And together we shall rejoice through all the seasons.”
And in the autumn, when you gather the grapes of your vineyards for the winepress, say in your heart,
“I too am a vineyard, and my fruit shall be gathered for the winepress,
And like new wine I shall be kept in eternal vessels.”
And in winter, when you draw the wine, 29let there be in your heart a song for each cup;
And let there be in the song a remembrance for the autumn days, and for the vineyard, and for the winepress.

Bản dịch của Phạm Bích Thuỷ

Rồi một cụ chủ quán cất tiếng: Xin người hãy nói về ĂN UỐNG
Người nói:
Chớ chi các ngươi có thể sống bằng hương đất và như loài cây gió sống nhờ ánh sáng
Nhưng vì các ngươi phải giết để có ăn và cướp sữa trẻ sơ sinh để dịu cơn khát mình, vậy hãy khiến ăn uống thành một hành vi thờ phượng
Hãy để bàn ăn các ngươi dựng một bàn thờ, hiến cái tinh khiết và trong lành của rừng rú cùng đồng nội cho cái còn tinh khiết, trong lành hơn nơi con người
Khi giết một con thú, các ngươi hãy thầm nói với nó
“Bởi cùng một quyền năng giết ngươi, ta cũng sẽ bị giết: chính ta sẽ bị tiêu diệt
Vì luật giao ngươi vào tay ta sẽ giao ta vào một bàn tay mạnh hơn
Máu ngươi và máu ta đều vô nghĩa nhưng là nhựa nuôi cây thiên đàng”

Và khi cắn một trái táo, các ngươi hãy thầm nói với nó
“Hạt ngươi sẽ sống trong thân ta
Nụ của ngày mai ngươi sẽ nở hoa trong lòng ta
Hương thơm ngươi sẽ là hơi thở ta
Và chúng ta sẽ cùng sung sướng qua khắp mọi mùa”

Mùa thu, khi các ngươi hái nho trong vườn mình để ép, hãy thầm nhủ
“Ta cũng là một vườn nho và trái ta sẽ bị hái đem ép
Tựa rượu mới, ta sẽ bị cất trong những bình đời đời”

Mùa đông, khi các ngươi rót rượu nho, hãy có trong lòng một bài ca cho mỗi chén
Và hãy có trong bài ca sự hồi tưởng tới những ngày thu, tới vườn nho và tới máy ép nho

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kahlil Gibran » Ăn uống