11/04/2021 18:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em khơi nguồn...

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 23:04

 

Em khơi nguồn thơ anh
Mà em đâu biết thế
Em dồi dập thác gành
Cho hồn anh trời bể

Em tái tạo đời anh
Mà em đâu biết thế
Hồn xanh đầu bạc nhanh
Xin mình anh rơi lệ
Đà Lạt 7-1-1999
Nguồn: Ru xa/ NXB Phụ Nữ, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Em khơi nguồn...