12/08/2022 12:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 6
乾元中寓居同谷縣作歌其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:15

 

Nguyên tác

南有龍兮在山湫,
古木巃嵸枝相樛。
木葉黃落龍正蟄,
蝮蛇東來水上遊。
我行怪此安敢出,
拔劍欲斬且復休。
嗚呼六歌兮歌思遲,
溪壑為我回春姿。

Phiên âm

Nam hữu long hề tại sơn thu
Cổ mộc lung tung chi tương cù
Mộc diệp hoàng lạc long chính trập
Phục xà đông lai thuỷ thượng du
Ngã hàng quái thử, an cảm xuất
Bạt kiếm dục trảm thả phục hưu.
Ô hô! Lục ca hề, ca tứ trì,
Khê hác vị ngã hồi xuân tư

Dịch nghĩa

Phương nam có con rồng ở đầm trên núi
Cây cổ thụ cao vút, cành chằng chịt xen nhau
Giữa lá rụng úa vàng, rồng nằm cuộn khúc
Loài rắn miền đông tới lượn lờ trên mặt nước
Ta đến xứ sở lạ lùng này, không dám ra
Tuốt gươm toan chém nhưng lại thôi.
Hỡi ôi! Bài hát thứ sáu, tiếng hát có vẻ chậm,
Núi khe vì ta đưa dáng xuân về.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Phương nam rồng ở đầm trên núi
Cổ thụ cành cao rậm lá cây.
Lá rụng úa vàng rồng cuộn khúc
Rắn miền đông tới lượn thân dài
Sống nơi xứ lạ, không ra mặt
Tuốt kiếm toan lia, nghĩ lại thôi.
Bài sáu, hỡi ôi! ca chậm rải
Vì ta khe núi dáng xuân tươi.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 6