24/06/2021 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước Hồ Tây vừa trong vừa mát

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2020 15:16

 

Nước Hồ Tây vừa trong vừa mát,
Đường chợ Bưởi lắm cát dễ đi.
Cô kia bóng bẩy làm chi,
Để cho anh ấy đi đi về về.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước Hồ Tây vừa trong vừa mát