09/08/2022 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:28

 

Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
Đi về mấy độ ngang tàng vào ra
Ngàn Hống hỏi khách đi qua
Nào ai là kẻ xông pha đứng đầu
Đây là lời một nghĩa quân thương tiếc ông Thái Vĩnh Chinh, một trong những lãnh tụ của phong trào Cần Vương.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng