16/05/2021 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chó đá

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 21/12/2019 10:48

 

Chó đá lặng im
Không tiếng sủa

Chó đá lặng im
Không vẫy đuôi

Chó đá lặng im
Không hoá kiếp…

Chó đá có mắt như không mắt
Chó đá có tai như không tai
Chó đá có mồm như không mồm
Chó đá có chân như không chân

Có mỗi chỗ ngồi mà cũng tiếc!

Hỏi mày lặng im để làm gì
Hỏi mày lặng im đến bao giờ
Sao mày đã chó còn chó đá
Có gì mà giữ như mả tổ?
Mả tổ chỉ còn nắm xương khô.

Chó đá lặng im
Lặng im chó đá
Ở sau lưng đã chết một ngôi đền.
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Chó đá