15/04/2021 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên bảo 2
天保 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 11:39

 

Nguyên tác

天保定爾,
俾爾戩穀。
罄無不宜,
受天百祿。
降爾遐福,
維日不足。

Phiên âm

Thiên bảo định nhĩ,
Tý nhĩ tiễn cốc.
Khánh vô bất nghì,
Thụ thiên bách lộc.
Giáng nhĩ hà phúc,
Duy nhật bất túc.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trời đã yên định ngài rồi
Khiến cho ngài được xong xuôi trọn lành
Việc ngài làm hoàn thành ổn đáng
Trăm lộc trời ngài đặng hưởng qua
Trời ban ngài lắm phúc xa
Tháng ngày chẳng đủ để mà hưởng thôi
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thiên bảo 2