19/10/2021 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ chơi có mục đích (2)
Gezieltes Spielzeug (2)

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2008 10:19

 

Nguyên tác

hätte das Flugzeug
lieber vor vierzehn Tagen
Spielzeug heruntergeworfen
und jetzt erst die Bomben
hätten meine zwei Kinder
noch vierzehn Tage
durch eure Güte
etwas zum Spielen gehabt

Bản dịch của Quang Chiến

Giá cách đây hai tuần
Máy bay Mĩ
Đã ném xuống đồ chơi
Bây giờ mới ném bom

Thì hai con của tôi
Còn thêm được hai tuần
Có đôi chút đồ chơi
Nhờ lòng hào hiệp Mĩ
Vào ngày tết của thiếu nhi Việt Nam, máy bay Mĩ đã ném xuống đồ chơi, kể cả xuống các ngôi làng mà trước đó không lâu họ đã ném bom giết con trẻ. - E.Fried

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Đồ chơi có mục đích (2)