21/05/2024 02:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế lộ nan
世路難

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2005 02:40

 

Nguyên tác

走遍高山與峻岩,
那知平路更難堪。
高山遇虎終無恙,
平路逢人卻被監。

余原代表越南民,
擬到中華見要人。
無奈風波平地起,
送余入獄作嘉賓。

忠誠我本無心疚,
卻被嫌疑做漢奸。
處世原來非易易,
而今處世更難難。

Phiên âm

Tẩu biến cao sơn dữ tuấn nham,
Na tri bình lộ cánh nan kham.
Cao sơn ngộ hổ chung vô dạng,
Bình lộ phùng nhân khước bị giam.

Dư nguyên đại biểu Việt Nam dân,
Nghĩ đáo Trung Hoa kiến yếu nhân.
Vô nại phong ba bình địa khởi,
Tống dư nhập ngục tác gia tân.

Trung thành ngã bản vô tâm cứu,
Khước bị hiềm nghi tố Hán gian.
Xử thế nguyên lai phi dị dị,
Nhi kim xử thế cánh nan nan.

Dịch nghĩa

Đi khắp non cao và núi hiểm,
Nào ngờ đường phẳng lại khó qua;
Núi cao gặp hổ rút cục vẫn không việc gì,
Đường phẳng gặp người lại bị bắt!

Ta vốn là đại biểu của dân Việt Nam,
Định đến Trung Hoa gặp nhân vật trọng yếu;
Không dưng đất bằng nổi sóng gió,
Đưa ta vào làm “khách quý” trong tù.

Vốn trung thực thành thật, ta không có điều gì thẹn với lòng,
Thế mà bị tình nghi là Hán gian;
Việc xử thế vốn không phải là dễ,
Lúc này, xử thế càng khó khăn hơn.

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Đi qua khắp núi đèo cao
Ngờ đâu đường phẳng lao đao khôn cùng
Bình an, gặp hổ giữa rừng
Gặp người đường phẳng, bị còng tống giam.

Ta là đại biểu Việt Nam
Đến Trung Hoa để hội đàm việc công
Đâu hay sóng gió bão bùng
Phải làm “khách quý” nằm trong lao tù.

Thẳng ngay, trong trắng lòng ta
Thế mà lại bị nghi là Hán gian
Từ xưa, xử thế khó khăn
Mà nay, xử thế gian nan hơn nhiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Thế lộ nan