20/08/2022 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thử ly 2
黍離 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 08:57

 

Nguyên tác

彼黍離離,
彼稷之穗。
行邁靡靡,
中心如醉。
知我者,
謂我心憂;
不知我者,
謂我何求。
悠悠蒼天,
此何人哉!

Phiên âm

Bi thử ly ly,
Bỉ tắc chi toại,
Hành mại mỹ mỹ,
Trung tâm như tuý,
Tri ngã giả,
Vị ngã tâm ưu.
Bất tri ngã giả,
Vị ngã hà cầu.
Du du thương thân (thiên),
Thử hà nhân tai ?

Dịch nghĩa

Kìa nếp đã trĩu đầu rủ ngọn,
Kìa lúa đã trổ bông rủ chùm xuống.
Ta đi trên đường chậm chậm,
Trong lòng như đang cơn say.
Người hiểu ta
Thì nói lòng ta ưu sầu.
Người không hiểu ta,
Thì nói ta đang tìm kiếm vật gì.
Hỏi trời xanh xa thẳm kia,
Kẻ đã khiến xui ra như thế này quả là người nào vậy thay ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây nếp đã quặt đầu thòng rủ,
Lúa trổ bông đầy đủ khắp đồng
Ta đi chầm chậm nhìn trông,
Bồi hồi xót cảm trong lòng như say
Tấc lòng ta những ai hiểu rõ
Ắt nói ta vò võ sầu đau
Người mà chẳng hiểu vì sao,
Nói ta đang kiếm vật nào đấy thôi.
Trời xanh thẳm xa vời cao cả,
Khiến thế này quả thật rằng ai ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú mà hứng.

toại: lúa trổ bông thành gié rủ thòng xuống, như lòng đang say cho nên mới khởi hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thử ly 2