07/10/2022 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Tường tự vẫn

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:15

 

Ngậm giận tanh hôi chốn bất mao[1],
Suối vàng nên lụy khách thơ đào,
Quanh rường một bức khăn là rủ,
Vừng nguyệt ba canh bóng quế cao.
Gương đã lạnh lùng mờ cẩm trướng,
Châu còn thánh thót quẹn[2] lá bào[3].
Khá thương tiết ngọc gan vàng ấy,
Tôi Hán ngồi xem, mặt mũi nào!
[1] Cỏ không mọc.
[2] Hoen.
[3] Xiêm áo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vương Tường tự vẫn