26/10/2021 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu rồng, đuôi phụng le te

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:40

 

Đầu rồng, đuôi phụng le te,
Mùa xuân ấp trứng, mùa hè nở con.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đầu rồng, đuôi phụng le te