24/09/2021 13:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

11

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 13:11

 

Ước vọng gửi vào khói thuốc
Ngoằn ngoèo còn lại số không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 11