29/10/2021 05:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự
薄春簡阮正字

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2014 21:15

 

Nguyên tác

薄暮思君君不來,
披襟時借好風催。
過橋忽動聲聲履,
入室還傾滿滿杯。
四海知交無我拙,
百年心事共誰開。
多情為謝檳榔月,
曾伴幽人孤夢回。

Phiên âm

Bạc mộ tư quân quân bất lai,
Phi khâm thì tá hảo phong thôi.
Quá kiều hốt động thanh thanh lý,
Nhập thất hoàn khuynh mãn mãn bôi.
Tứ hải tri giao vô ngã chuyết,
Bách niên tâm sự cộng thuỳ khai.
Đa tình vi tạ tân lang nguyệt,
Tằng bạn u nhân cô mộng hồi.

Dịch nghĩa

Gần tối nhớ bạn, bạn không tới
Mở tung vạt áo, mượn đón gió lành
Qua cầu, bỗng liên tiếp có tiếng giày
Vào nhà, lại nghiêng chén lúc nào cũng đầy rượu
Bạn bè bốn biển, không có người vụng về
Tâm sự trăm năm, biết cùng ai bày tỏ
Tình cảm dạt dào, tạ ơn ánh trăng chiếu cây cau
Từng làm bạn cùng khách ẩn dật đi về, với mộng mơ cô độc

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chiều về nhớ bạn, bạn không sang,
Đón ngọn gió lành áo cởi toang.
Chợt bước qua cầu, giày vẳng tiếng,
Vào nhà nghiêng chén, rượu luôn tràn.
Bạn bè bốn biển ai đâu vụng,
Tâm sự trăm năm khó nhẽ bàn.
Tình thắm ngọn cau ơn ánh nguyệt,
Theo cùng kết bạn chốn u nhàn.
Nguyễn Chính Tự chưa rõ là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự