07/03/2021 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sen

Tác giả: Tống Hồ Cầm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2016 09:45

 

Che mát ao hồ mở lọng xanh
Sắc hương tươi ngát giữa bùn tanh
Yêu sen, ai nghĩ yêu mình nhỉ:
Yêu đức, yêu nhân, chuốt phẩm lành
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 30, tháng 09 - PL 2542-1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Hồ Cầm » Sen