19/06/2024 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng phu thạch
望夫石

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/07/2014 15:54

 

Nguyên tác

江上見危磯,
人形立翠微。
妾來終日望,
夫去幾時歸。
明月空懸鏡,
蒼苔漫補衣。
可憐雙淚眼,
千古斷斜暉。

Phiên âm

Giang thượng kiến nguy ky,
Nhân hình lập thuý vi.
Thiếp lai chung nhật vọng,
Phu khứ kỷ thời quy.
Minh nguyệt không huyền kính,
Thương đài mạn bổ y.
Khả liên song lệ nhãn,
Thiên cổ đoạn tà huy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cao cao tượng đá bên sông
Giữa trời xanh đứng dáng trông như người
Suốt ngày thiếp ngóng trông theo
Chàng đi chẳng biết ngày về, thiếp mong
Gương là trăng sáng trên không
Rêu xanh làm áo hết đông lại hè
Thương cho mắt lệ đỏ hoe
Ngàn năm nhỏ xuống sắt se dưới chiều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Vọng phu thạch