02/12/2022 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng
遊城南十六首-遣興

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 17/03/2012 20:03

 

Nguyên tác

斷送一生惟有酒,
尋思百計不如閑。
莫憂世事兼身事,
須著人間比夢間。

Phiên âm

Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Mạc ưu thế sự kiêm thân sự,
Tu trước nhân gian tỉ mộng gian.

Dịch nghĩa

Thoát khỏi cuộc sống trong chốc lát, chỉ có cách dùng rượu,
Tìm ý thơ văn, hay nghĩ trăm kế cũng không bằng nhàn nhã.
Đừng lo lắng cho thế sự và cho chính thân mình,
Hãy làm cho kiếp người như trong mộng mơ.

Bản dịch của Phụng Hà

Dứt bỏ một đời duy có rượu,
Suy tư trăm kế chẳng bằng nhàn.
Lo lắng việc mình, lờ thế sự,
Hãy xem như mộng chốn nhân gian
Trong bài ca trù Uống rượu tiêu sầu, Cao Bá Quát có dùng hai câu đầu của bài thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng