23/03/2023 15:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (32)
The Eve of St Agnes (32)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2010 00:21

 

Nguyên tác

Thus whispering, his warm, unnerved arm
Sank in her pillow. Shaded was her dream
By the dusk curtains:--’twas a midnight charm
Impossible to melt as iced stream:
The lustrous salvers in the moonlight gleam;
Broad golden fringe upon the carpet lies:
It seem’d he never, never could redeem
From such a stedfast spell his lady’s eyes;
So mus’d awhile, entoil’d in woofed phantasies.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Sau những lời kia, chàng ấn cánh tay mềm
Và ấm áp, trong cõi sâu nàng lún
Giấc mơ của nàng trong rèm đen còn ẩn
Hương vị đêm khuya khó nỗi đập tan
Cũng gần như một dòng suối đóng băng
Những cái mâm trong ánh trăng ngời chói
Và trên thảm, những đường viền rộng rãi
Chàng dường như mãi mãi chẳng bao giờ
Làm cho nàng phải chịu mở ra
Thế đó, chàng mơ, như hãm trong lưới mộng
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (32)