02/07/2022 01:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu từ kỳ 10
水調詞其十

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2014 06:53

 

Nguyên tác

萬里輪台音信稀,
傳聞移帳護金微。
會須麟閣留蹤跡,
不斬天驕莫議歸。

Phiên âm

Vạn lý Luân Đài âm tín hy,
Truyền văn di trướng hộ Kim Vi.
Hội tu lân các lưu tung tích,
Bất trảm thiên kiêu mạc nghị quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không tin tức Luân Đài vạn dặm
Hộ Kim Vi chuyển trướng bao quanh
Tên chàng sẽ chép đài lân
Giặc trời thề chém mới mong ngày về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Thuỷ điệu từ kỳ 10