23/05/2022 09:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân thiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Phú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi MinhDien vào 30/10/2006 05:49

 

Vuờn hoa rắc gấm;
Rặng liễu buông mành.
Phấp phới bướm bay trước gió;
Nỉ non chim hót đầu cành.
Giang sơn mở mặt tươi cười, trời mây êm tạnh;
Tạo hóa ra tay tô điểm, nụ thắm màu xanh.
Mới ngày nào thu ủ đông sầu, sương sa như bạc, lá rụng như vàng, chiều tịch mịch vừa trêu vừa gợi;
Mà nay đã trời tươi đất tỉnh, núi vẽ ra mày, hoa cười ra miệng, cảnh xuân thiều càng ngắm càng xinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xuân thiên