04/07/2022 12:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí đề Võng Xuyên biệt nghiệp
戲題輞川別業

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2021 23:25

 

Nguyên tác

柳條拂地不須折,
松樹披雲從更長。
藤花欲暗藏猱子,
柏葉初齊養麝香。

Phiên âm

Liễu điều phất địa bất tu chiết,
Tùng thụ phi vân tòng cánh trường.
Đằng hoa dục ám tàng nhu tử,
Bách diệp sơ tề dưỡng xạ hương.

Dịch nghĩa

Cành liễu sà gần mặt đất cũng không muốn tỉa,
Cây thông vươn tới mây cũng kệ cho nó lên cao.
Hoa tử đằng thầm giúp che giấu con của bầy khỉ,
Lá bách đều nhau giữ kín lại mùi của loài chồn thơm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cành liễu chạm đất: kệ thây,
Cây thông cao vút tới mây, đều đều.
Hoa đằng muốn giấu con tiều,
Lá bách ấp ủ hương điêu thơm lừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hí đề Võng Xuyên biệt nghiệp