11/08/2022 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ thu hoài cảm

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 22/10/2009 05:37

 

(Làm khi An Nam tạp chí ở Hàng Lọng)

Lạnh lùng trướng gấm báo tin thu
Giở dậy canh khuya khách tựa lầu
Ấy vẫn Nam Nam cùng Bắc Bắc
Những là Á Á với Âu Âu
Cho hay phong hội âu là thế
Mà cái văn minh nó ở đâu?
Sơn hải hỡi ai, người thệ ước
Gió hưu[1], giăng lạnh, tiếng ve sầu
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932
[1] Hiu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Sơ thu hoài cảm