22/09/2020 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 14:19

 

- “Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ
Kẻ bắn con nây ngồi cội cây non”
Chàng mà đối được thiếp trao tròn một quan?

- “Con cá đối nằm trên cối đá
Con mèo cụt nằm trên mút kèo”
Trai thanh tân đã đối được, tiền cheo mô mà?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ