05/03/2021 11:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 28 - Thú ẩn dật

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 22:06

 

Một cơ yêu nhọc đổi thay điều,
Yêu bao nhiêu thì nhọc bấy nhiêu.
Tham phải cái công danh luỵ,
Muốn cho con tạo hoá trêu.
Vui vườn[1] Lạc Xã[2] năm khách,
Lánh đất[3] Nam Dương[4] một lều.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309). Các bản đều chỉ thấy có 6 câu.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khảo dị: “Vui vầy”.
[3] Khảo dị: “Lánh đến”.
[2] Tức Lạc Xã kỳ anh hội do nhóm Văn Ngạn Bác đời Tống lập gồm 12 người, ngâm thơ uống rượu.
[4] Ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nơi Khổng Minh ở ẩn trước khi ra giúp Lưu Bị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 28 - Thú ẩn dật