11/08/2020 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân Cư tự cô đồng
雲居寺孤桐

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2008 09:14

 

Nguyên tác

一株青玉立,
千葉綠雲委。
亭亭五丈餘,
高意猶未已。
山僧年九十,
清靜老不死。
自云手種時,
一棵青桐子。
直從萌芽拔,
高自毫末始。
四面無附枝,
中心有通理。
寄言立身者,
孤直當如此。

Phiên âm

Nhất châu thanh ngọc lập,
Thiên diệp lục vân uỷ.
Đình đình ngũ trượng dư,
Cao ý do vị dĩ.
Sơn tăng niên cửu thập,
Thanh tĩnh lão bất tử.
Tự vân thủ chủng thì,
Nhất khoả thanh đồng tử.
Trực tòng manh nha bạt,
Cao tự hào mạt thuỷ.
Tứ diện vô phụ chi,
Trung tâm hữu thông lý.
Ký ngôn lập thân giả,
Cô trực đương như thử.

Dịch nghĩa

Một cây xanh thẳng đứng
Ngàn lá cây có mây xanh phủ xuống
Cao dong dỏng hơn năm trượng
Cao còn thấy chưa muốn hết
Nhà sư tuổi chín mươi
Thanh tĩnh đã lão mà không chết
Nói rằng thuở mới gieo
Còn là một hạt đồng xanh
Từ lúc mới manh nha mà mọc lên
Cao từ lúc còn bé tí
Bốn phía cành lá không dựa vào đâu cả
Chính giữa đã có lý thông đạt
Gửi lời nhắn những người lập thân
Phải nên độc lập cương trực như vậy

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Một cây xanh ngắt vươn mình,
Như mây lớp lớp, nghìn nghìn lá chen.
Cao lừng lững, năm trượng hơn,
Xem ra cây vẫn rắp còn vuơn xa.
Sư thầy chín chục tuổi già,
Sống lâu thanh tịnh, cũng là trời cho.
Rằng: khi gieo hạt, đúng mùa,
Nhỏ nhoi hạt mảnh còn chưa nảy mầm.
Rồi chồi đâm cứ lớn ngồng,
Thẳng vươn từ thuở tơ non chào đời.
Không cành bám, dáng thảnh thơi,
Lõi trong thớ gỗ vàng tươi thơm vàng.
Nhắn cùng những kẻ lập thân,
Như cây đứng vững, thẳng mình vươn cao.
Vân Cư tự không rõ ở đâu.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Vân Cư tự cô đồng