26/09/2022 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Dương Viện uý Nam Hải
送楊瑗尉南海

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2008 19:15

 

Nguyên tác

不擇南州尉,
高堂有老親。
樓臺重蜃氣,
邑里雜鮫人。
海暗三山雨,
花明五嶺春。
此鄉多寶玉,
慎莫厭清貧。

Phiên âm

Bất trạch Nam Châu uý,
Cao đường hữu lão thân.
Lâu đài trùng thận khí,
Ấp lý tạp giao nhân.
Hải ám Tam Sơn vũ,
Hoa minh Ngũ Lĩnh xuân.
Thử hương đa bảo ngọc,
Thận mạc yếm thanh bần.

Dịch nghĩa

Anh không chọn làm uý huyện Nam Hải
Vì nhà còn có cha mẹ già
Lâu đài như lớp lớp hơi nghêu sò
Lngf xóm ở lẫn lộn người Giao
Biển mù mịt mưa núi Tam Sơn
Hoa rực rỡ mùa xuân Ngũ Lĩnh
Chốn ấy rất nhiều ngọc quý
Hãy cẩn thận, chớ chán cảnh nghèo

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Không chọn uý Nam Hải
Mẹ già thân chửa an
Lâu đài dồn khí lạ
Làng xóm họp dân man
Mưa biển Tam Sơn tối
Hoa xuân Ngũ Lĩnh dàn
Chốn này nhiều ngọc quý
Chớ chán cảnh nghèo nàn
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Tống Dương Viện uý Nam Hải