03/10/2023 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Trì hiểu nguyệt
龍池曉龍

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:56

 

Nguyên tác

雲朗風清水不煙,
空空色色又玄玄。
玲瓏碧海明珠夜,
淡蕩長橋白雪天。
山影倒垂青若洗,
岸花流麗照無邊。
這船會得天光發,
一點虛靈萭象懸。

Phiên âm

Vân lãng phong thanh thuỷ bất yên,
Không không sắc sắc hựu huyền huyền.
Linh lung bích hải minh châu dạ,
Đạm đãng trường kiều bạch tuyết thiên.
Sơn ảnh đảo thuỳ thanh nhược tẩy,
Ngạn hoa lưu lệ chiếu vô biên.
Thệ thuyền hội đắc thiên quang phát,
Nhất điểm hư không vạn tượng huyền.

Dịch nghĩa

Mây sáng, gió trong, nuớc sông không có sương khói,
Cảnh sắc huyền ảo, như không lại như có.
Biển xanh lung linh như đêm được tạo thành bởi những hạt minh châu,
Cái cầu dài sắc màu nhạt như có tuyết bao phủ.
Hình ảnh trên núi trong như được rửa sạch,
Hoa trên bờ rực rỡ chiếu rọi vô biên.
Ánh sáng trên trời phát ra tụ hội vào chiếc thuyền của ta,
Một điểm chói lọi sẽ sinh ra vạn hiện tượng treo lên giữa trời.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Gió thanh, mây sáng, nước sông trong,
Cảnh sắc ảo huyền có lại không.
Biển cả xanh trong như ngọc chiếu,
Cầu dài trắng nhạt tựa sương phong.
Trên non vạn vật lên màu sáng,
Bên bến muôn hoa rạng săc hồng.
Ánh sáng tụ vào thuyền lữ khách,
Hư không một điểm hoá muôn trùng.
Nguồn: Nguyễn Thiên Thụ, Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Long Trì hiểu nguyệt