26/11/2020 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung dữ u nhân đối chước
山中與幽人對酌

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/12/2005 02:29

 

Nguyên tác

兩人對酌山花開,
一杯一杯復一杯。
我醉欲眠卿且去,
明朝有意抱琴來。

Phiên âm

Lưỡng nhân đối chước sơn hoa khai,
Nhất bôi nhất bôi phục nhất bôi.
Ngã tuý dục miên khanh thả khứ,
Minh triêu hữu ý bão cầm lai.

Dịch nghĩa

Hai người đối ẩm, hoa núi đang nở
Một chén, một chén, rồi lại một chén
Ta say rồi muốn ngủ, ông cứ đi xuống núi
Có hảo ý thì mai lên đây, nhớ ôm theo cây đàn

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đôi ta đối rượu, núi nở hoa,
Chén nhất, chén hai, chén nữa mà..
Tớ ngủ xỉn rồi, ông tạm bỏ
Có tình mai sớm cắp đàn qua!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Sơn trung dữ u nhân đối chước