06/10/2022 14:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vương thất uý Tùng Tư, đắc Dương Đài vân
送王七尉松滋,得陽臺雲

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 17:19

 

Nguyên tác

君不見
巫山神女作行雲,
霏紅遝翠曉氛氳。
嬋娟流入楚王夢,
倏忽還隨零雨分。
空中飛去復飛來,
朝朝暮暮下陽臺。
愁君此去為仙尉,
便逐行雲去不回。

Phiên âm

Quân bất kiến,
Vu Sơn thần nữ tác hành vân,
Phi hồng đạp thuý hiểu phân uân.
Thiền quyên lưu nhập Sở vương mộng,
Thúc hốt hoàn tuỳ linh vũ phân.
Không trung phi khứ phục phi lai,
Triêu triêu mộ mộ há Dương Đài.
Sầu quân thử khứ vi tiên uý,
Tiện trục hành vân khứ bất hồi.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Anh không thấy:
Thần nữ Vu Sơn làm mây cao
Mịt mờ hồng biếc sớm xôn xao
Giai nhân nhập mộng hồn vua Sở
Nôn nóng thành những trận mưa rào
Trên không bay tới lại bay lui
Hết chiều rồi sáng xuống Dương Đài
Buồn anh chốn đấy làm tiên uý
Đến theo mây sớm chẳng mong về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Tống Vương thất uý Tùng Tư, đắc Dương Đài vân