19/01/2021 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc lâu xuân - Hí Phú Vân sơn
玉樓春-戲賦雲山

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 22:09

 

Nguyên tác

何人半夜推山去?
四面浮雲猜是汝。
常時相對兩三峰,
走遍溪頭無覓處。

西風瞥起雲橫度,
忽見東南天一柱。
老僧拍手笑相誇,
且喜青山依舊住。

Phiên âm

Hà nhân bán dạ thôi sơn khứ?
Tứ diện phù vân sai thị Nhữ.
Thường thời tương đối lưỡng tam phong,
Tẩu biến khê đầu vô mịch xứ.

Tây phong miết khởi vân hoành độ,
Hốt kiến đông nam thiên nhất trụ.
Lão tăng phách thủ tiếu tương khoa,
Thả hỉ thanh sơn y cựu trú.

Bản dịch của mailang

Sao người nửa tối dục non xuống,
Bốn mặt mây trôi sông Nhữ tưởng.
Núi thường đối diện hai ba hòn,
Đầu suối biến đâu không rõ hướng.

Gió tây thổi tới mây vần vũ,
Chợt thấy đông nam trời một trụ,
Lão tăng tay vỗ nói khoa trương,
Hí hửng núi xanh y chỗ cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Ngọc lâu xuân - Hí Phú Vân sơn