12/06/2023 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang vũ

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 18/12/2022 08:49

 

Phiên âm

Nhất lãm duệ giang can,
Liên triêu tố cấp than.
Thuỷ thanh thường tại chẩm,
Vú sắc hốt hoành lan.
Vân khởi sơn đầu vũ,
Phong lai thụ diệp đàn.
Y hy nguyên thấp thượng,
Hoa ý vị thăng hàn.

Dịch nghĩa

Neo thuyền bên bờ sông,
Mấy sáng liền nước ngược chảy xiết.
Tiếng nước chảy thường róc rách bên gối,
Giọt mưa chợt hắt ngang mái hiên.
Mây lên đầu núi nhảy nhót,
Gió tới lá cây rì rào.
Thấp thoáng ở những nơi mấp mô,
Màu hoa chưa thoát khỏi khí lạnh.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Bờ sông tạm neo thuyền,
Nước ngược chảy liên miên.
Tiếng nước reo bên gối,
Màu mưa toả khắp hiên.
Mây múa trên non thẳm,
Gió đàn trong lá chen.
Thấp thoáng nơi cao thấp,
Hoa vẫn lạnh y nguyên.
Nguồn: Phạm Hy Lượng - cuộc đời và tác phẩm, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Giang vũ