21/01/2022 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều bí hiểm
Enigme

Tác giả: Alain Suied

Nước: Tunisia
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2008 11:07

 

Nguyên tác

La même matière
infiment autre

nous mélange
et nous sépare

depuis l'orgine
inconnue

jsuqu'au dernier
homme

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Cùng một chất liệu
lại khác nhau hoàn toàn

trộn lẫn chúng ta
chia tách chúng ta

từ nơi cội nguồn
chẳng ai hề biết

đến con người cuối
của cả loài người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alain Suied » Điều bí hiểm