16/07/2024 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rượu buồn

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 12/05/2009 01:17

 

rượu buồn
khuya dột mái thon
mưa khô - nắng ướt, trăng vuông - núi tròn

rượu buồn
đá cạn sông mòn
nóng đông - lạnh hạ, lá dồn - gió buông

rượu buồn
xếp áo - đập gương
ngày đen - đêm trắng, cặn ngon

rượu buồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Rượu buồn