17/09/2021 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa kỳ 2 - Sơn hoa tử
浣溪沙其二-山花子

Tác giả: Lý Cảnh - 李璟

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 12:09

 

Nguyên tác

手捲真珠上玉鉤,
依然春恨鎖重樓。
春裏落花誰是主,
思悠悠。

青鳥不傳雲外信,
丁香空結雨中愁。
回首綠波三楚暮,
接天流。

Phiên âm

Thủ quyển chân châu thướng ngọc câu,
Y nhiên xuân hận toả trùng lâu.
Phong lý lạc hoa thuỳ thị chủ,
Tứ du du.

Thanh điểu bất truyền vân ngoại tín,
Đinh hương không kết vũ trung sầu.
Hồi thủ lục ba Tam Sở mộ,
Tiếp thiên lưu.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Tay cuốn rèm châu móc ngọc câu,
Vẫn nguyên xuân hận khoá trùng lâu.
Lộng gió vùi hoa ai đó chủ,
Tứ rầu rầu.

Thanh điểu cách mây không báo tin,
Đinh hương mưa đọng kết thêm sầu.
Tam Sở ngoảnh nhìn chiều sóng biếc,
Vút trời cao.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cảnh » Hoán khê sa kỳ 2 - Sơn hoa tử