23/10/2021 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 070
山居百詠其七十

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2008 07:11

 

Nguyên tác

山居獨樂自家知,
左右逢源任所之。
心地若能無罣礙,
何妨說偈與吟詩。

Phiên âm

Sơn cư độc lạc tự gia tri,
Tả hữu phùng nguyên nhậm sở chi.
Tâm địa nhược năng vô quái ngại,
Hà phương thuyết kệ dữ ngâm thi.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi vui thích một mình hay,
Bốn phía đều như mặc đó đây,
Nếu được cõi lòng không khuất lấp,
Mặc tình ngâm vịnh sống qua ngày.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 070