18/06/2021 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai em về

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 21:12

 

Mai em về, anh lại nguyên anh
Lại ngã ba ơi! Sóng nước chành
Lại lá cọ già che ngực lép
Lại lòng cuộn réo biển xa xanh...
Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Mai em về