28/10/2021 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về nhắn khách biên thiềm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 14:16

 

Ai về nhắn khách biên thiềm,
Hỏi thăm đá luộc đã mềm hay chưa?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai về nhắn khách biên thiềm