03/03/2021 22:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất nhị bát chiến hậu tác
一二八戰後作

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2008 09:31

 

Nguyên tác

戰雲暫斂殘春在,
重炮清歌兩寂然。
我亦無詩送歸棹,
但從心底祝平安。

Phiên âm

Chiến vân tạm liễm tàn xuân tại,
Trọng pháo thanh ca lưỡng tịch nhiên.
Ngã diệc vô thi tống quy trạo,
Đãn tòng tâm để chúc bình an.

Bản dịch của Phan Văn Các

Lửa chiến tắt rồi, còn rớt xuân
Tiếng bom tiếng hát thảy vang rền
Không thơ tiễn tặng bà về nước
Chỉ tự đáy lòng chúc bình yên
1932

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Nhất nhị bát chiến hậu tác