05/07/2022 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà nho gặp thời

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2020 18:02

 

Nhờ phận nhờ duyên lại gặp thời,
Đường mây thăm thẳm bước thanh thơi.
Mười năm đèn sách công là mấy,
Hai chữ khoa danh nợ trả rồi.
Đằm thắm ơn vua và lộc nước,
Bảnh bao bóng thánh với đèn trời.
Tiếng tăm lừng lẫy miền Nam hải,
Nề nếp trâm anh trải mấy đời.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Nhà nho gặp thời