27/10/2021 21:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi mang về từ chiến trường Nga”
“Я принесла домой с фронтов России”

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2017 17:09

 

Nguyên tác

Я принесла домой с фронтов России
Веселое презрение к тряпью -
Как норковую шубку, я носила
Шинельку обгоревшую свою.

Пусть на локтях топорщились заплаты,
Пусть сапоги протерлись - не беда!
Такой нарядной и такой богатой
Я позже не бывала никогда...

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi mang về nhà từ chiến trường Nga
Chuyện tếu táo về cách mình ăn vận
Giống măng tô rái cá khi tôi khoác
Chiếc áo lính của tôi, lửa sém đã mấy lần

Mặc khuỷu tay vá chằng, vá đụp
Ủng vẹt mòn cũng kệ, có sao đâu
Sau này rồi chẳng bao giờ được mặc
Bộ cánh của tôi, tột đỉnh của sang giàu
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Văn Minh (dịch), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » “Tôi mang về từ chiến trường Nga”