21/10/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Châu lữ thứ

Tác giả: Nguyễn Tông Quai - 阮宗乖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2013 14:42

 

Phiên âm

Hoá nhật thư trường cửu hạ thiên
Lục dương đê bạn hệ chinh truyền
Giang hàm vân ảnh triền hương tứ
Thụ náo thiền thanh giác ngọ miên
Bồn phố[1] viễn phàm triêu vũ hậu
Thú lâu cô giác tịch dương biên
Ca đình lương tạ hồn nhàn sự
Thặng hữu đồ thư lạc thánh hiền

Dịch nghĩa

Ngày tháng mùa hè dài dằng dặc
Đậu thuyền ở bên bờ dưới bóng cây dương xanh
Thấy sông lồng bóng mây, thêm nhớ quê hương
Nghe ve kêu trên cây, tỉnh giấc ngủ trưa
Sau mưa buổi mai, buồm chạy về bến Bồn
Lúc bóng xế chiều, còi thổi trên lầu canh
Nghe ca bên đình, hóng gió trên gác, là những việc tầm thường
Chỉ có đọc sách thánh hiền mới là vui hơn cả

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Đằng đẵng ngày hè luống thẩn thơ
Liễu xanh thuyền đậu sát bên bờ
Mây in đáy nước mơ quê vắng
Ve rộn chòm cây tỉnh giấc trưa
Mưa tạnh bến Bồn buồm lá cuốn
Bóng tà lầu thú tiếng còi đưa
Nghe ca hóng mát vui gì nữa
Thích thú cho bằng đọc sách xưa
Giang Châu là tên một huyện thuộc tỉnh Hồ Bắc, giữa đường sứ bộ Việt Nam đi Bắc Kinh, huyện lị xưa đóng ở Võ Xương. Đất Tầm Dương cũng gọi là Giang Châu, nơi Bạch Cư Dị làm thái thú (Giang Châu tư mã).

Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
[1] Bến Bồn, còn gọi là Bồn thuỷ, Bồn giang, tên sông, nay gọi là Long Khai Hà, bắt nguồn từ núi Thanh Bồn ở phía tây huyện Thuỵ Xương tỉnh Giang Tây, chảy về phía đông qua Cửu Giang, gọi là Bồn phố cảng, chảy về phía bắc đổ vào Trường Giang (Trung Quốc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tông Quai » Giang Châu lữ thứ