24/07/2021 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng tị nhật ức Giang Nam hễ sự
上巳日憶江南禊事

Tác giả: Trương Chí Hoà - 張志和

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 17:24

 

Nguyên tác

黃河西繞郡城流,
上巳應無祓禊遊。
為憶淥江春水色,
更隨宵夢向吳洲。

Phiên âm

Hoàng Hà tây nhiễu quận thành lưu,
Thượng tị ưng vô phất hễ[1] du.
Vi ức Lục giang[2] xuân thuỷ sắc,
Canh tuỳ tiêu mộng hướng Ngô châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tây quận thành, dòng sông Hoàng vòng chảy
Lễ trừ ma ngày thượng tị muốn xem
Bỗng nhớ xưa trên nước xuân sông Lục
Đất Thương Ngô đầy hồn mộng ban đêm
Thượng tị là ngày tị đầu tháng 3 âm lịch.

[1] Hay hễ sự 禊事: việc làm lễ trừ ma của người Trung Quốc.
[2] Sông Lục chảy qua thành phố Lễ Lăng 醴陵, tỉnh Hồ Nam 湖南.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Chí Hoà » Thượng tị nhật ức Giang Nam hễ sự